Herfit Pro

Filters
Done
  Price
  kr -
  Sort by
  Categories
  Stock
  Brand
  Color

2 Products

 • 298.00kr
  Add to cart
 • 149.00kr

  Denne Kremoksydasjons emulsjonen er en kremet oksidasjonsmiddel som gradvis frigjør oksygen for å sikre perfekt fargefiksing. Det er en ekstremt pålitelig stabilisert emulsjon som gjør det mulig for brukeren å oppnå de beste resultatene med maksimal letthet.

  Sikkerhetsadvarsler: Inneholder hydrogenperoksid. Unngå kontakt med øynene. Skyll umiddelbart øynene hvis produktet kommer i kontakt med dem. Bruk egnete hansker. Oppbevar utilgjengelig for barn. Ved svelging, kontakt umiddelbart lege. Oppbevar flasken i ideelle forhold, beskyttet mot direkte sollys og på et kjølig sted. Bruk ikke metallinstrumenter eller beholdere. Med hensyn til bruksmetoden, følg nøye instruksjonene for produktet det blandes med. Påfør blandingen med en gang. Ethvert fargerester igjen på huden eller klærne må skylles umiddelbart. Tøm den tomme beholderen på riktig måte. For profesjonell bruk.

  Select options