Oxidizing Cream-Emulsion

149.00kr

Denne Kremoksydasjons emulsjonen er en kremet oksidasjonsmiddel som gradvis frigjør oksygen for å sikre perfekt fargefiksing. Det er en ekstremt pålitelig stabilisert emulsjon som gjør det mulig for brukeren å oppnå de beste resultatene med maksimal letthet.

Sikkerhetsadvarsler: Inneholder hydrogenperoksid. Unngå kontakt med øynene. Skyll umiddelbart øynene hvis produktet kommer i kontakt med dem. Bruk egnete hansker. Oppbevar utilgjengelig for barn. Ved svelging, kontakt umiddelbart lege. Oppbevar flasken i ideelle forhold, beskyttet mot direkte sollys og på et kjølig sted. Bruk ikke metallinstrumenter eller beholdere. Med hensyn til bruksmetoden, følg nøye instruksjonene for produktet det blandes med. Påfør blandingen med en gang. Ethvert fargerester igjen på huden eller klærne må skylles umiddelbart. Tøm den tomme beholderen på riktig måte. For profesjonell bruk.

Bobbys Id: XPCREAMDEVELOPER2 SKU: XPCREAMDEVELOPER2 Categories: , ,

Description

Denne Kremoksydasjons emulsjonen er en kremet oksidasjonsmiddel som gradvis frigjør oksygen for å sikre perfekt fargefiksing. Det er en ekstremt pålitelig stabilisert emulsjon som gjør det mulig for brukeren å oppnå de beste resultatene med maksimal letthet.

Sikkerhetsadvarsler: Inneholder hydrogenperoksid. Unngå kontakt med øynene. Skyll umiddelbart øynene hvis produktet kommer i kontakt med dem. Bruk egnete hansker. Oppbevar utilgjengelig for barn. Ved svelging, kontakt umiddelbart lege. Oppbevar flasken i ideelle forhold, beskyttet mot direkte sollys og på et kjølig sted. Bruk ikke metallinstrumenter eller beholdere. Med hensyn til bruksmetoden, følg nøye instruksjonene for produktet det blandes med. Påfør blandingen med en gang. Ethvert fargerester igjen på huden eller klærne må skylles umiddelbart. Tøm den tomme beholderen på riktig måte. For profesjonell bruk.

Additional information

Choose Option:

12% 1000ml, 6% 1000ml, 9% 1000ml

Choose color here:

Brand

Herfit Pro

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oxidizing Cream-Emulsion

Add to cart