Oxidizing Cream-Emulsion

149.00kr

Bobbys Id: XPCREAMDEVELOPER2 SKU: XPCREAMDEVELOPER2 Categories: , ,

Description

Denne Kremoksydasjons emulsjonen er en kremet oksidasjonsmiddel som gradvis frigjør oksygen for å sikre perfekt fargefiksing. Det er en ekstremt pålitelig stabilisert emulsjon som gjør det mulig for brukeren å oppnå de beste resultatene med maksimal letthet.

Sikkerhetsadvarsler: Inneholder hydrogenperoksid. Unngå kontakt med øynene. Skyll umiddelbart øynene hvis produktet kommer i kontakt med dem. Bruk egnete hansker. Oppbevar utilgjengelig for barn. Ved svelging, kontakt umiddelbart lege. Oppbevar flasken i ideelle forhold, beskyttet mot direkte sollys og på et kjølig sted. Bruk ikke metallinstrumenter eller beholdere. Med hensyn til bruksmetoden, følg nøye instruksjonene for produktet det blandes med. Påfør blandingen med en gang. Ethvert fargerester igjen på huden eller klærne må skylles umiddelbart. Tøm den tomme beholderen på riktig måte. For profesjonell bruk.

All items bought through our webshop, Bobbys.no, can according to Norwegian law be returned or exchanged within 14 days. However, products need to be in same state as when purchased, which means they can not have been used and have to be packaged in same way, with all packaging intact, as when they were received.

RETURN:

To use your right to exchange or return, fil out the Right of Withdrawal form that you have received in your order confirmation mail and pack this together with the items you wish to return. Send the items back to the following address: Bobbys Hair & Cosmetics, Skippergata 23, 0154 Oslo. At the same time, send us a mail to kundeservice@bobbys.no with which items you are returning, your initial order number and the tracking details of the return parcel.

Once the items are received we will confirm via mail and refund your purchase via the same payment option used when placing the order (Klarna or Vipps). Please note that it might take 2-3 days for the return to be registered.

Please note that customers have to send return or exchange items back to us on their own cost and that you are responsible for the package until it is delivered to us.

EXCHANGE:

If you want to exchange, send the item back to us as in the procedure above and order the new item in a separate order.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oxidizing Cream-Emulsion-0

Oxidizing Cream-Emulsion

Add to cart