Kjøpsbetingelser

 

Bobbys Hair & Cosmetics AS anbefaler at du setter deg godt inn i kjøpsbetingelsene da både dine rettigheter og forpliktelser blir beskrevet her.

1. Generelt
Disse betingelsene gjelder alle salg gjennom www.bobbys.com (nå omtalt som Bobbys.com) til private forbrukere. Egne bestingelser gjelder for bedriftskjøp.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene på Bobbys.com er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer primært varer til fastlands Norge. Dersom du bor på Svalbard, norsk kontinentalsokkel, andre fjerntliggende norske områder eller land i nord-Europa må du ta kontakt med oss per vår bestillingsmail bestilling@bobbys.com eller per telefon og vi vil hjelpe deg med din bestilling.
Forbrukerkjøp gjennom Bobbys.com er regulert gjennom disse salgsbetingelse og er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

2. Definisjon av parter
Selger er: Bobbys Hair & Cosmetics AS, Organisasjonsnummer; NO 979 122 713 MVA.
Besøks- og leveringsadresse for service- og kundemottak;
Bobbys Hair & Cosmetics AS
Skippergata 23
0154 OSLO
Kjøper er: den personen oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”. 

3. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Bobbys.com er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 12.
Når Bobbys.com mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme. 

4. Opplysinger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved situasjoner der produktet (-ene) er utsolgt vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel, andre fjerntliggende norske landområder eller andre land i Europa selges uten tillegg av merverdiavgift.

6. Betaling
Betaling skjer ved bruk av vår online betalingsløsning. Alle ordrer må betales gjennom Klarna Checkout eller Vipps. Du kan enkelt betale med MasterCard, Visa eller via Klarna Faktura gjennom denne løsningen. Ditt kort blir ikke belastet før varene sendes fra vår butikk, pengene blir kun reservert på kjøpstidspunktet. Det tilkommer ingen gebyrer for bruk av kredittkort i vår nettbutikk. Det er Klarna som er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden. Det registreres hos Bobbys Hair & Cosmetics ingen personlige opplysninger om din transaksjon, og all informasjon foregår mellom deg og din bank. 

7. Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Uavhentede pakker
Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du bli bli belastet et gebyr på kr 350 for å dekke våre utlegg, dvs fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. For kunder som har forhåndsbetalt via Klarna betyr dette at vi krediterer gjenstående beløp ned til kr 350.- Om kjøpet er lavere enn kr 350.- beholdes hele beløpet for å dekke ovenfornevnte kostnader.
For Click & Collect bestillinger gjelder en hentefrist på 10 dager fra du får SMS om at bestillingen din er klar for henting. Dersom pakken ikke hentes innen fristen på 10 dager vil du bli belastet et administrasjonsgebyr på kr 150.- for å dekke våre kostnader ifm med klargjøring av din bestilling.

9. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vi må ha skriftlig beskjed om eventuelle feil eller mangler innen tre dager fra mottak av varene per e-post på bestilling@bobbys.com.

10. Dine rettigheter ved feil og mangler
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Se forøvrig pkt. 11.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.
Bobbys.com vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Bobbys.com vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 12.

11. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.
Ved kjøp av løshår og- eller extensions gjelder garantien kun om du har fulgt alle råd og veiledninger for slike produkter på www.bobbys.com. Se for øvrig pkt. 10.

12. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Alle mottar et angrerettsskjema i ordrebekreftelsen ved bestilling, men du også laste ned skjemaet her: www.bobbys.com/angreskjema.pdf

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok det. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er kun forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke:
- For løshår eller extensions hvor forseglingen på det fysiske produktet er brutt eller det er tydelig at varen har blitt brukt (regnes som et intimprodukt).
- Hvis kunden unnlater å hente pakken på postkontoret.
- For parykker (regnes som et intimprodukt).

12. Personopplysninger
Våre kunder er opptatt av at Bobbys.com håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på "Min side".
Kortnummer oppbevares ikke av Bobbys.com utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vår samarbeidspartner Klarna utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen hos dem frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Vi forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake.
Vi tilbyr en rekke e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden ( "Min side" ).
Bobbys.com selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte vårt kundesenter på post@bobbys.com.
Du plikter også å oppgi korrekte opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse ved bestilling hos oss. Om uriktige opplysninger fører til uavhentet / returnert pakke til oss gjelder gebyr avgifter som nevnt i pkt 6 og 8. 

14. Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 

15. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i vårt (selgers) verneting, det vil normalt si Oslo.