Mer fra eZ Pony by Sleek
 1. eZ Pony Twirl
  eZ Pony by Sleek
  eZ Pony Twirl
  Priser fra kr 298,-
 2. eZ Pony Bounce
  eZ Pony by Sleek
  eZ Pony Bounce
  Priser fra kr 398,-
 3. ez Pony Spark
  eZ Pony by Sleek
  ez Pony Spark
  Priser fra kr 249,-